تیم موسیا

ما بهترین محصولات را برای شما ارائه میکنیم

محصول برای مشتریان شما
تیم موسیا زیرمجموعه سبز اندیشان بهار در راستای کمک و آماده سازی بهتر کارخانه جات مواد غذایی وابسته به سیر و مشتقات سیر و سایر محصولات از جمله سیب زمینی ، پیاز و سایر میوه جات خشک شده و پودر شده آماده همکاری با شما عزیزان میباشد.
9
کارکنان مجرب

کارمندهای مجموعه موسیا را  افرادی با تجربه و با مهارت تشکیل میدهد

11
محصولات موجود

در فصول مختلف تیم موسیا دارای محصولات فصلی نیز می باشد

3
کیفیت های موجود

تیم موسیا بر اساس درخواست شما عزیزان کیفیت محصول را تعیین میکند

3
تنوع محصولات

محصولاتی که مزرعه موسیا ارائه میکند تنوع زیادی بر اساس نیاز بازار دارد

درخواست انجام تمام مراحل برای محصول شما

تیم موسیا نیز سفارشات شما عزیزان برای پوست کنی ، خشک کنی ، پودر کنی بر روی محصولتان را پذیراست